Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

XI Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Szczecinie

Otwarcie posiedzenia przez Prezesa ZZOW LOK Franciszka Bąka
Szczecin ul. Przestrzenna 13
2020-09-24

       W dniu 24.09.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK, odbyło się XI Posiedzenie Zarządu i Prezydium Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Szczecinie. Na posiedzeniu oprócz członków Zarządu Wojewódzkiego obecny był Prezes  Ligi Obrony Kraju Jerzy Salamucha oraz Dyrektor Biura ZZW LOK Adam Świderski, Przewodniczący ZWKR LOK Tadeusz Małkowski i w-ce Przewodnicząca ZWKR LOK Elżbieta Sopolińska. Posiedzenie otworzył i przewodniczył obradom Prezes ZW LOK Franciszek Bąk. Po stwierdzeniu ważności i przegłosowaniu porządku obrad uczczono minutą ciszy zmarłego Prezesa ZR LOK Koszalin Mariana Zdanowskiego. Następnie głos zabrał Prezes LOK Jerzy Salamucha, który omówił bieżące trudności w działalności Ligi Obrony Kraju w związku z obostrzeniami wynikającymi ze stanem zagrożenia covid19. Podziękował również za zaangażowanie ZZOW LOK na rzecz LOK, poinformował o głównych zagadnieniach związane z akcja sprawozdawczo-wyborczą i nakreślił dalsze zadania w realizacji zamierzeń statutowych LOK. Po dyskusji z Prezesem LOK wręczono odznaczenia wyróżniającym się członkom Zarządu. Przewodniczący ZWKR LOK  Tadeusz Małkowski otrzymał Krzyż Biały "ZA ZASŁUGI DLA KŻR-LOK", Krzyż Złoty "ZA ZASŁUGI DLA KŻR-LOK" Prezes ZR LOK Wałcz Lech Sznaza i w-ce Prezes ZR LOK Wałcz Zbigniew Stusik oraz Krzyż Złoty "ZA ZASŁUGI DLA LOK" w-ce Przewodnicząca ZWKR LOK Elżbieta Sopolińska. W dalszej części posiedzenia omówiono bieżące zagadnienia i sprawy organizacyjne. Posiedzenie zakończono życząc wszystkim zebranym dbałości o swoje zdrowie i ostrożności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid19.