Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Wybory Władz Wojewódzkich LOK w Szczecinie

Wybory korespondencyjne
Szczecin ul. Przestrzenna 13
2021-05-10

      W dniu 10.05.2021 r. odbyły się wybory do władz Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Szczecinie. Ze względu na obostrzenia zawiązane ze stanem epidemii covid-19 zostały one zorganizowane w systemie korespondencyjnym. W wyniku wyborów 45 Delegatów na kolejną kadencję na Prezesa ZOW LOK wybrało  Franciszeka Bąka, a w skład Zarządu Wojewódzkiego LOK weszli: Burak Krzysztof, Diakun Stefan, Jefremienko Władysław, Krogulecki Krzysztof, Kufel Dariusz, Kulik Mateusz, Rzepecki Piotr, Sznaza Lech, Szykuć Tadeusz, Szyszko Janusz, Świderski Adam, Świeciak Waldemar i Wasilewski Mirosław. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Tadeusz Małkowski, Elzbieta Sopolińska i Andrzej Milczarek. Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów LOK zostali: Bąk Franciszek, Szykuć Tadeusz i Szyszko Janusz.

     Natomiast w dniu 27.05.2021 r. zebrało się I-sze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Wojewódzkiego, które ukonstytuowało władze Zarządu. Do Prezydium Zarządu wybrano Franciszka Bąka  Prezesa ZW LOK, w-ce Prezesa Adama Świderskiego, w-ce Prezesa Mirosława Wasilewskiego, sekretarza Waldemara Świeciaka, skarbnika Janusza Szyszkę i dwóch członków Krzysztofa Kroguleckiego i Lecha Sznazę.

    Prezes ZW LOK Franciszek Bąk podziękował za zaufanie i wybór na kolejną kadencję i nakreślił zamierzenia i plany na okres 2021 - 2026. I-sze posiedzenie ZW LOK miało charakter organizacyjny i odbyło się w podniosłej uroczystej atmosferze.