Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Rozpoczęcie Sezonu Żeglarskiego w Klubie Żeglarskim i Motorowodnym Ligi Obrony Kraju w Stepnicy

Bandera na maszt.
Stepnica - Klub Żeglarski i Motorowodny LOK
2021-05-29

W sobotę 29.05.2021 r. w podniosłej, uroczystej atmosferze odbyło się podniesienie bandery i rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Klubie Żeglarskim i Motorowodnym Ligi Obrony Kraju w Stepnicy. Komandor Piotr Wojszel zarządził zbiórkę członków klubu i ogłosił rozpoczęcie sezonu żeglarskiego. Bandera powędrowała na maszt przy dostojnym głosie dzwonu okrętowego.