Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego LOK

Honorowi Członkowie LOK
Szczecin ul. Przestrzenna 13
2022-03-30

      W dniu 30.03.2022 r. w Biurze Zarządu przy ul. Przestrzennej 13, spotkali się na kolejnym Posiedzeniu Członkowie Zarządu  Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Szczecinie. Obradom przewodniczył i prowadził Prezes Zarządu Pan Franciszek Bąk, a obecni byli także Przewodniczący i członkowie ZWKR LOK. Posiedzenie miało tym razem podniosły charakter, ponieważ oprócz omówienia bieżących spraw dla funkcjonowania Organizacji Wojewódzkiej, Uchwałą Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju Nr 5/2021 z dnia 18.12.2021 r. nadano godność Honorowego Członka LOK dla długoletniego Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Pana Tadeusza Małkowskiego i dla wieloletniego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOK w Szczecinie Pana Michała Bardasza. Uroczystego wręczenia wyróżnień dokonali Prezes Franciszek Bąk i Dyrektor Biura Zarządu Adam Świderski, po czym przystąpiono do dalszego kontynowania porządku obrad. Po zakończeniu wszyscy członkowie Zarządu i przybyli goście zostali zaproszeni na obiad do restauracji "Szafirowa Przystań", gdzie w przyjemnej, przyjaznej atmosferze wspominano pracę uhonorowanych dla działalności Ligi Obrony Kraju.