Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

Obrady Zjazdu Delegatów ZOW LOK
Szczecin ul. Przestrzenna 13
2022-09-24

      W dniu 24.09.2022 r. w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego LOK w Szczecinie odbył się Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju, poświęcony wyborom Delegatów na Zjazd Organizacji Regionalnej LOK, który ma połączyć organizacje wojewódzkie zachodniopomorską i lubuską. Obrady otworzył Prezes ZOW Pan Franciszek Bąk, a prowadził Prezes Zarządu Rejonowego Gryfice Pan Krzysztof Krogulecki. Na obrady został zaproszony Pan Jarosław Forsztak - Prezes Związku Kombatantów, który udekorował Franciszka Bąka i Adama Świderskiego Złotym Medalem 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W przerwie, podczas której Komisja Skrutacyjna liczyła głosy, wywiązała się dyskusja dotycząca powołania Organizacji Regionalnej i przyszłej działalności Ligi. Dyrektor Biura Zarządu Pan Adam Świderski omówił najważniejsze założenia powołania Organizacji Regionalnych, po czym Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. Na Zjeździe wybrano 27 Delegatów na Zjazd Regionalny, który ma się odbyć 03.12.2022 r. w Szczecinie. Następnie Prezes Franciszek Bąk podziękował Delegatom za przybycie na Zjazd i po pamiątkowej fotografii zaprosił zebranych na posiłek przygotowany przez restaurację "Szafirowa Przystań", która mieści się w budynku Zarządu Wojewódzkiego LOK.