Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

ZNICZ PAMIĘCI - ZDZISŁAW SIERADZKI SP1II

znicz pamięci
Postomino
2022-12-14
zdzisław sieradzki


W dniu dzisiejszym otrzymałem smutna informację o śmierci w wieku 73 lat kol. Zdzisław Sieradzkiego SP1II .

Kolega Zdzisław był zasłużonym wychowawcą wielu pokoleń krótkofalowców, długoletnim prezesem Klubu Łączności LOK SP1KIZ oraz w późniejszym okresie SP1KBK. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu klub oraz jego członkowie zdobywają czołowe lokaty w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Przy klubie powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportów Łączności ZW LOK w Słupsku, którym przez wiele lat kierował kol. Zdzisław. Dzięki jego zaangażowaniu w ośrodku tym organizowano wojewódzkie zawody radiopelengacji amatorskiej, wieloboju łączności i radiotelegrafistów.

W roku 1975 w ośrodku tym powstały pierwsze konstrukcje "JOWISZA" które przyczyniły się do zmodernizowania bazy sprzętowej wielu klubów na pomorzu zachodnim.

Pozostanie w naszej pamięci jako przyjaciel i kolega wspierający aktywnie działalność w sportach łączności.

Łączymy się w żałobie i smutku oraz składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim.

SQ5WWK

Informację przekazał kol Janek SP1EPI

Pogrzeb w dniu 17 grudnia (sobota) na cmentarzu w Postominie.
W kaplicy na cmentarzu:

godz. 8:45 pożegnanie,
godz. 9:30 modlitwa różańcowa,

godz. 10:00 msza żałobna.

Rodzina zmarłego Zdzisława SP1II zaprasza kolegów krótkofalowców na poczęstunek po ceremonii pogrzebowej. Informację przekazała żona ś.p. Zdzisława, Pani Grażyna.

Proszę o potwierdzenie obecności na poczęstunku na mój tel. 691 665 150.
Jurek SQ2NIA