Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Zarząd Główny
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-35-95
Jak dojechać?

Statut Ligi Obrony Kraju

STATUTU LIGI OBRONY KRAJU
UCHWALONY NA XV KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW LOK
w dniu 3 czerwca 2016 roku

​statut 2016 1​statut 2016 2​statut 2016 3​statut 2016 4​statut 2016 5​statut 2016 6​statut 2016 7​statut 2016 8​statut 2016 9​statut 2016 10​statut 2016 11​statut 2016 12​statut 2016 13​statut 2016 14​statut 2016 15​statut 2016 16​statut 2016 17​statut 2016 18​statut 2016 19​statut 2016 20​statut 2016 21​statut 2016 22​statut 2016 23​statut 2016 24​statut 2016 25​statut 2016 26

Wszystkie dokumenty Ligi Obrony Kraju