Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Zarząd Główny
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-35-95
Jak dojechać?

Władze Ligi Obrony Kraju 2022-2026

PREZES LIGI OBRONY KRAJU

płk (r.) Jerzy Jan SALAMUCHA

WICEPREZESI ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

płk (r) Marek STASIAK
Paweł ŚLEPOWROŃSKI

SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

płk (r.) Janusz CHWIEJCZAK

SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

Zdzisław CHMIELARZ

RADA KRAJOWA LIGI OBRONY KRAJU

Franciszek BĄK
Zdzisław CHMIELARZ
plk (r) Janusz CHWIEJCZAK
Andrzej DROGOSZ
Ryszard GADZIŃSKI
Andrzej IREK
płk. (r) pilot Józef JAGOS
Dariusz JAWORSKI
Ryszard JEZIERSKI
plk (r) Ryszard KASPRZYK
Grzegorz KRUK
Ewa KRZYWIAK
Katarzyna KUŹMA
Roman MACIEJASZ
Jacek NALEPA
Bogdan RZESZUTEK
Paweł ŚLEPOWROŃSKI
płk (r) Marek STASIAK
Adrian STOLAREK
Ryszard SZEWCZYK
Leszek WALIGÓRA
Ryszard WILIŃSKI
Izabela WIŚNIEWSKA

ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY KRAJU

płk (r) Jerzy Jan SALAMUCHA
Zdzisław CHMIELARZ
płk (r) Janusz CHWIEJCZAK
Ryszar JEZIERSKI (od 26.03.2024 r.)
Roman MACIEJASZ
Paweł ŚLEPOWROŃSKI
płk (r) Marek STASIAK
Ryszard SZEWCZYK
Izabela WIŚNIEWSKA

Władze Ligi Obrony Kraju w innych kadencjach