Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Zarząd Główny
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-35-95
Jak dojechać?

Władze Ligi Obrony Kraju 2016-2021

PREZES LIGI OBRONY KRAJU

płk (r.) Jerzy Jan SALAMUCHA
      

WICEPREZESI ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

Wojciech BOROŃSKI
płk (r) Marek Stasiak
      


SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

płk (r.) pilot Józef JAGOS


      
SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI OBRONY KRAJU

Paweł ŚLEPOWROŃSKI
      

 

RADA KRAJOWA LIGI OBRONY KRAJU

Kazimierz ADAMCZYK
Franciszek BĄK
Wojciech BOROŃSKI
Zdzisław CHMIELARZ
Andrzej CZARCZYŃSKI
Tadeusz GAJEWSKI
Iwona DYBUS-GROSICKA
Ryszard GADZIŃSKI
Krzysztof HOFMAN
płk (r) pilot Józef JAGOS
Zbigniew JĘDRZEJCZYK
Tadeusz JÓŹWIK
Andrzej KORNASZEWSKI
Jerzy LASKOWSKI
 Andrzej LEMAŃSKI
 Tatiana MATUSZELAŃSKA
 Stefan NAWROT
 płk (r) Marek STASIAK
 Ryszard SZEWCZYK
 Maciej SZYKUŁA
 Paweł ŚLEPOWROŃSKI
 Jarosław TOBISZEWSKI
 Ryszard WILIŃSKI
      


 ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY KRAJU


 płk (r) Jerzy Jan SALAMUCHA
 Wojciech BOROŃSKI
 Zdzisław CHMIELARZ
 Iwona DYBUS-GROSICKA
 płk (r) pilot Józef JAGOS
 Tadeusz JÓŹWIK
 Andrzej LEMAŃSKI
 płk (r) Marek STASIAK
 Paweł ŚLEPOWROŃSKI

Władze Ligi Obrony Kraju w innych kadencjach