Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Zarząd Główny
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-35-95
Jak dojechać?

Plan Zamierzeń 2023 - Zarząd Główny LOK

plan 2023 001plan 2023 002plan 2023 003plan 2023 004plan 2023 005plan 2023 006plan 2023 007plan 2023 008plan 2023 009plan 2023 010plan 2023 011plan 2023 012plan 2023 013plan 2023 014plan 2023 015plan 2023 016plan 2023 017plan 2023 018plan 2023 019plan 2023 020plan 2023 021plan 2023 022plan 2023 023plan 2023 024plan 2023 025plan 2023 026plan 2023 027plan 2023 028plan 2023 029plan 2023 030plan 2023 031plan 2023 032plan 2023 033plan 2023 034plan 2023 035plan 2023 036plan 2023 037plan 2023 038plan 2023 039plan 2023 040plan 2023 041plan 2023 042plan 2023 043plan 2023 044plan 2023 045plan 2023 046plan 2023 047plan 2023 048plan 2023 049plan 2023 050plan 2023 051plan 2023 052plan 2023 053plan 2023 054plan 2023 055plan 2023 056plan 2023 057plan 2023 058plan 2023 059plan 2023 060plan 2023 061plan 2023 062plan 2023 063plan 2023 064plan 2023 065plan 2023 066plan 2023 067plan 2023 068plan 2023 069plan 2023 070plan 2023 071plan 2023 072plan 2023 072plan 2023 074plan 2023 075plan 2023 076plan 2023 077plan 2023 078plan 2023 079plan 2023 080plan 2023 081plan 2023 082plan 2023 083plan 2023 084plan 2023 085plan 2023 086plan 2023 087plan 2023 088plan 2023 089plan 2023 090plan 2023 091plan 2023 075
Plany Zamierzeń Ligi Obrony Kraju