Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Zarząd Główny
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-35-95
Jak dojechać?

Główna Komisja Rewizyjna 2022-2026

PRZEWODNICZĄCY GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Julian LEMIECH

WICEPRZEWODNICZĄCY GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Honoriusz SIARKOWSKI

SEKRETARZ GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Tomasz REJOWSKI

CZŁONKOWIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Bernard KALAU
Stanisław SŁABY

Władze Ligi Obrony Kraju w innych kadencjach