Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

III Posiedzenie Plenarne Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK

logo lok
Poznań
2022-05-12

W dniu 12 maja 2022 r. w budynku LOK Dom Żołnierza w Poznaniu im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbyło się III Posiedzenie Plenarne Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego  Ligi Obrony Kraju połączone z wręczeniem medali, odznaczeń – dla zasłużonych sympatyków, działaczy, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji  i stowarzyszeń kombatanckich  dla uczczenia 77. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej Europie.   

Głównym punktem  wydarzenia był koncert charytatywny na rzecz Ukrainy, zorganizowany przez Wlkp. Organizację Wojewódzką LOK w Poznaniu we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem „Warto Razem”.  

W ramach koncertu wystąpił wirtuoz skrzypiec Artur Banaszkiewicz oraz Dominik Górny Sekretarz Towarzystwa im. H. Cegielskiego.
 

poznan 12052022 1

– uczestnicy koncertu charytatywnego
 

poznan 12052022 2

– odznaczeni tytułem członek honorowy LOK Andrzej Michalski – Prezes ZR LOK Kalisz oraz Eugeniusz Orman – Prezes/Kierownik ZR LOK Złotów/Piła w towarzystwie Prezesa LOK płk Jerzego Salamuchy i Prezesa Wlkp. Organizacji Wojewódzkiej LOK płk Ryszarda Wilińskiego.
 

poznan 12052022 3

Odznakę honorową „ Za Wybitne Zasługi dla LOK„ otrzymali :
1. Marek Kosicki- – Zastępca Szefa Ośrodka  Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu
2. Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
3. Mirosław Grzędowski – Prezes Wielkopolskiego  Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Poznaniu
4. Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Wlkp.

poznan 12052022 4

Porcelanowe Krzyże „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” otrzymali :
1. nadinsp. Piotr Mąka – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
2. insp. Robert Kasprzyk – Komendant Miejski Policji w Poznaniu
3. Zygmunt Adamski – wieloletni członek Poznańskiego Klubu Płetwonurków  LOK „Delfin”

 
Materiał przygotowany przez
Izabela Bagrowska
Sekretarz WZW LOK Poznań