Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Aktualności
Przecięcie wstęgi przez zaproszonych Gości
Otwarcie strzelnicy wirtualnej w LOK Nowy Targ - 12 stycznia 2023r.  
2023-01-14
logo lok
 
2022-12-21
logo lok
Plenarne posiedzenie Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju odbyte w dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiej Organizacji  
2022-12-20
logo kzr
W dniu 29 listopada 2022 r. Sztandarowi KŻR LOK im. Piotra WysocKiego Ligi Obrony Kraju nadano Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  
2022-11-30
logo caz
Podziękowanie za wsparcie działań związanych z organizacją konferencji "Tarnobrzeski rynek pracy w obliczu nowych wyzwań"  
2022-11-28
logo lok
Zarządzenie NR 8 PREZESA LIGI OBRONY KRAJU z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzqcych strzelanie.  
2022-11-18
AKTUALNOŚCI - WIĘCEJ
Szkolenia i kursy
Planujesz odbyć kurs prawa jazdy? Chcesz zostać instruktorem nauki jazdy? Znajdź ośrodek szkolenia kierowców w swojej okolicy. 
Planujesz odbyć kurs prawa jazdy? Chcesz zostać instruktorem nauki jazdy? Znajdź ośrodek szkolenia kierowców w swojej okolicy. 
Planujesz odbyć kurs prawa jazdy? Chcesz zostać instruktorem nauki jazdy? Znajdź ośrodek szkolenia kierowców w swojej okolicy. 
KURSY - WIĘCEJ
mapa ośrodków szkolenia