Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

Oferty

LIGA OBRONY KRAJU

reprezentowana przez

Oddział Biura Zarządu Głównego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1

ogłasza

sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej  w miejscowości Prabuty przy
 ul. Wojska Polskiego 26

 

 

Nieruchomość ta jest strzelnicą kulowa dopuszczona decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do użytkowania.

Strzelnica znajduje się na działce o nr 88/6, która ma pow. 1,5808 ha,.

Dla tej działki prowadzona jest KW o nr GD11/00042610/0

Na terenie działki znajdują się:

- oś 200 m - wymagająca odtworzenia,

- oś 100 m - czynna z wiatami i wyznaczonymi stanowiskami strzeleckimi w liczbie 6 do 8 stanowisk. Oś tą można również zaadaptować również na odległość osi 50 m.

- dwie osie 25 m z wyznaczonymi stanowiskami strzeleckimi w liczbie 5 do 6 stanowisk,

- murowany budynek tzw. „tarczownia” o powierzchni około 50 m2.

 

Działka jest ogrodzona płotem z betonowych płyt i posiada dogodny dojazd.

 

 

Ofert prosimy składać w terminie do 30 października 2020 r. w wersji papierowej zapakowane
w podwójną kopertę na adres:

Liga Obrony Kraju BZG o/Poznań

Ul. Niezłomnych 1

61-894 Poznań