Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

III turnus Kursu Strzeleckiego w zakresie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią

logo mon
Olsztyn
2022-10-12
szkolenie 3_3


W dniu 07 - 09.10.2022r. odbył się III turnus "Kursu strzeleckiego w zakresie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych oraz uzyskanie uprawnień "Prowadzącego strzelanie".
 

szkolenie 3_1

 

szkolenie 3_2

 

szkolenie 3_4

 

szkolenie 3_5


Kurs dofinansowany jest ze środków Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
Załącznik: zdjęcia z kursu.

Wykonał: ppłk (r) Andrzej Zuba