Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

LOK pomaga walczącej Ukrainie

flaga ukrainy
Warszawa
2022-03-03

Prezes LOK Jerzy Salamucha – wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uciekającym przed wojną w Ukrainie
sąsiadom podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu do dyspozycji zamieszkania na czas nieokreślony  szczególnie
kobietom i dzieciom  pomieszczeń naszego  STOWARZYSZENIA:

• 13 pokoi (około 40 – 45 osób) w Ośrodku Wypoczynkowym LOK  w Jastarni;
• Mieszkanie dla czterech rodzin w budynku OBZG LOK Kraków, ul. Królewska, Kraków.
• Pomieszczenia dla sześciu rodzin w Ośrodku  Szkolno - Wypoczynkowym w Boszkowie ( termin od kwietnia ).

Skierowania do pomieszczeń LOK obywateli z Ukrainy  będą przekazywane przez lokalne władze samorządowe.

Na apel skierowany do członków LOK wpływają już pierwsze informacje o przekazaniu środków pieniężnych.

• Wpłata 1000 PLN przez ZW LOK w Katowicach
• Wpłata 500 PLN  przez ZW LOK w Łodzi.

Otrzymaliśmy  także kilka sygnałów o podjętej przez rodziny naszyych członków decyzji o przyjęciu do swoich mieszkań
osób które szczęśliwie uciekły przed skutkami wojny w Ukrainie.

Wszystkim którzy otwierają swoje serca na pomoc w różnych jej formach serdecznie dziękujemy .

Za ZG LOK Janusz Chwiejczak