Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Nadanie odznaczenia sztandarowi KŻR LOK im. Piotra WysocKiego w Warce

logo kzr
Warka
2022-11-30
kzr warka 29listopada 0


W momencie świętowania dnia swojego patrona – 29 listopada Sztandar Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi
Obrony Kraju im. Piotra Wysockiego w Warce został odznaczony Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego.

Ceremonia odbyła się podczas uroczystości przed pomnikiem Piotra Wysockiego. Aktu dekoracji dokonał Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 17 w Dęblinie ppłk Mirosław Błażejczyk w towarzystwie Prezesa Ligi Obrony
Kraju płk. rez. Jerzego Salamuchy i Prezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Warce Tadeusza Orłowskiego.

kzr warka 29 listopad 1


Po głównych uroczystościach, na strzelnicy w Warce, dokonała się uroczysta wieczornica. Prezes KŻR LOK w Warce Tadeusz Orłowski
otrzymał z rąk Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Mirosława Błażejczyka – Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a piętnastu członków klubu Medale Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Otrzymali je: Członkowie Honorowi Klubu – J. Czerniejewski, H.Mróz i J. Rybarczyk, Dyrektor Biura Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK – A. Kaniowski, Starszy Specjalista ds. Uzbrojenia – E. Nicpan, Wiceprezes KŻR LOK w Warce – M. Górski, Członkowie Zarządu Klubu – Wł. Gajewski, H. Fudecki i R. Kuśmierski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu – Wł. Pączek,
zasłużeni Członkowie – K. Cybulski, A. Sobolewski i S. Woś. Prezes Ligi Obrony Kraju płk rez. Jerzy Salamucha odznaczył płk. Mirosława Błażejczyka – Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Złotym Krzyżem Za Zasługi Dla KŻR LOK.

kzr warka 29 listopad 2


W tej, tak ważnej dla społeczności klubu uroczystości, uczestników zaszczycili swoją obecnością: Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele władz samorządowych Warki – Burmistrz Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Teresa Knyzio, Radni Powiatu Grójeckiego – Andrzej Zaręba – Członek Zarządu Powiatu, Cezary Kołodziejski oraz Jan Madej, delegacja 10. Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego w Opolu na czele z kapitanem mjr. Krzysztofem Kwiatkowskim, delegacja Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego na czele z płk. Zbigniewem Piaseckim, delegacja wareckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego na czele z prezesem Janem Rybarczykiem, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Paweł Maciejewski. Po uczczeniu odznaczonych toastem,

Prezes KŻR LOK T. Orłowski zaprosił obecnych na uroczystą kolację.

Zarząd KŻR LOK w Warce