Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

ODPRAWA KADRY KIEROWNICZEJ LIGI OBRONY KRAJU

logo lok new
Warszawa
2022-02-25

Zgodnie z  Rocznym Planem Zamierzeń LOK w dniu 25 lutego 2022 roku w Sali LOK Tradycji została przeprowadzona doroczna odprawa Kierowniczej Kadry Ligi Obrony Kraju. Połączenie odprawy z udziałem członków Zarządu Głównego LOK, którzy mieli posiedzenie nadało przedsięwzięciu  uroczystą rangę.

Odprawa poświęcona była ocenie działania LOK w minionym roku, poprawie form, i metod działania w pracy w poszczególnych płaszczyznach działania  LOK w 2022 roku. Zostały przedstawione wyniki współzawodnictwa w rywalizacji pomiędzy ZW LOK w Sportach Obronnych  w 2021 roku.

Prezes LOK Jerzy SALAMUCHA   wraz z dyrektorem Pionu Sportów Obronnych Panem Andrzejem ZUBĄ wręczyli  Dyplomy i szklane Plakiety Dyrektorom ZW LOK którzy uzyskali najlepsze wyniki. VI miejsc  zajęła Mazowiecka Organizacja Wojewódzka, V miejsca zajęła Lubelska Organizacja  Wojewódzka, IV miejsca w rywalizacji zdobyła Opolska Organizacja Wojewódzka. Statuetką i dyplom  za zajęcie III miejsca odebrał dyrektor  ZW LOK Kraków Marek STASIAK, II miejsce zajęła Śląska Organizacja Wojewódzka dyrektor Ryszard KASPRZYK odebrał statuetkę i dyplom, Podkarpacka Organizacja Wojewódzka zajęła I miejsce dyrektor Wiesław Karpiuk po odebraniu statuetki i dyplomu stwierdził, że jest to dla całej Organizacji Podkarpackiej LOK wielkim wyróżnieniem, a zarazem mobilizacją do jeszcze lepszych wyników.
 

odprawa 25022022a

 

odprawa 25022022b

 

odprawa 25022022c


Na zakończenie odprawy Prezes LOK Jerzy SALAMUCHA – pogratulował wyników i wyróżnił  najlepszych, za  działalność gospodarczą i statutową nagrodami pieniężnymi. Prezes stwierdził, że z najlepszych trzeba brać przykład i nie oglądając się za siebie solidnie pracować.  Zwrócił uwagę na fakt, że obecny rok jest także rokiem trudnym i nieprzewidywalny.

Podkreślił, że najważniejszą dziedziną pracy jest szkolenie  młodzieży, szczególnie związaną z klasami mundurowymi.

Ważną dziedziną naszej pracy jest ścisła współpraca z  Ministerstwem Obrony Narodowej, z Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i Policją. Nawiązał do dobrych tradycji gdy członkowie LOK  jako dobrzy fachowcy postrzegani byli jako ludzie o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.