Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Otwarcie zmodernizowanej strzelnicy w Golubiu Dobrzyniu

golub dobrzyn
Golub Dobrzyń
2023-05-29
foto1


Maj 2023 r. zapisze się w historii Ligi Obrony Kraju w sposób szczególny, 18 maja wzbogaciliśmy się o piękny obiekt krytej strzelnicy kulowej w Warszawie na ul. Bema 60,  a już 26 maja 2023 roku odbyła się uroczystość przecięcia wstęgi na zmodernizowanej strzelnicy kulowej w GOLUBIU DOBRZYNIU na ul. Lipnowskiej 11.

foto 2


Strzelnica z finansowana została w jednej czwartej przez Marszałka Województwa pomorsko-kujawskiego, pozostałe środki pochodziły
z Zarządu Głównego LOK. Dzięki staraniom i pracy członków LOK z Golubia-Dobrzynia ograniczono koszty budowy, za co należy gorąco podziękować.

foto3foto4

Uroczystości otwarcia strzelnicy oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców, młodzieży szkolnej w tym z klas mundurowych, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, władz samorządowych, władz Miasta Golub-Dobrzyń, instytucji współpracujących z LOK brał także udział Prezes Ligi Obrony Kraju płk w st. spocz. Jerzy SALAMUCHA.

Gospodarzem uroczystości był Prezes Klubu Kolekcjonersko–Strzeleckiego „Strażak” LOK Krzysztof MICHAŁOWSKI. Nowo otwarta strzelnica jest obiektem który, spełnia oczekiwania zarówno profesjonalistów jak i osób rozpoczynających swoją przygodę strzelecką. Zapewnia doskonałe warunki bezpieczeństwa. Umożliwia także korzystanie z osi strzeleckiej osobom o ograniczonej sprawności fizycznej.

foto5foto6foto7


Prezes LOK Jerzy Salamucha podziękował członkom LOK za duży wkład pracy przy budowie strzelnicy oraz w słowach skierowanych do mieszkańców Golubia-Dobrzynia a szczególnie do licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej podkreślił znaczenie tego obiektu w kształtowaniu proobronnych umiejętności. Po uroczystości przecięcia wstęgi wszyscy zebrani pod okiem doświadczonych instruktorów strzelectwa mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

==> Film z otwarcia zmodernizowanej strzelnicy