Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Paczki Bożonarodzeniowe dla kombatantów

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania wigilijnego
lIDZBARK
2018-12-27

W dniach 15 - 21.12.2018r. zostały zorganizowane przyjęcia Wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia z Żołnierzami Wyklętymi. w którym wręczono paczki świąteczne ufundowane przez Biuro ds. Proobronnych MON oraz LOK.

„…Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandę Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy…”

Paczki dla mjr. w st. spocz. Józefa RUSAKA ps. „Bylina”, kpt. w st. spocz. Lucjana DENIZIAKA ps. „Orzeł”, mjr w st. spocz. Ireneusz HURYNOWICZA ps. „Góra”, por. Zygmunta KRZYNOWSKIEGO ps, "Pocisk", Urszuli HACZKIEWICZ łącznicce w AK, Zygmunta GOŁASZEWSKIEGO żołnierza AK, Zygmunt POCZARSKIEGO żołnierza AK, żołnierzy walczących w szeregach wileńskich brygad Armii Krajowej, ufundowane przez Biuro do spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wręczył min. Dowódca pułku płk Radosław CYNIAK, Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie ppłk rez. Andrzej ZUBA oraz Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie Panem Ryszardem GADZIŃSKIM.