Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Porozumienie o współpracy

logo nszzp
Warszawa
2023-02-03

W dniu 02 lutego 2023 roku  Prezes Jerzy SALAMUCHA  w imieniu Ligi Obrony Kraju i Rafał JANKOWSKI -  Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego Policjantów  podpisali POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY.

 2023-02-02 at 11.53.01 1.jpg

 

 2023-02-02 at 11.53.01 2.jpg


Porozumienie jest potwierdzeniem  wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli i państwa. Wykorzystując bazę szkoleniową i posiadany ekspercki potencjał merytoryczny,
Strony wyrażają wolę wspierania inicjatyw w działaniach  edukacyjnych i promocyjnych. Głównym  celem jest bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z bronią, zdobywanie  uprawnień strzeleckich jak też współpraca w tym zakresie z młodzieżą szkolną.
 

 IMG_20230203_0001www

 

 IMG_20230203_0002www