Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Przedłużona umowa dzierżawy strzelnicy dla LOK

herb nowego targu
Nowy Targ
2023-06-14

Realizując uchwałę L/547/2023 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres 25 lat  dotyczącej nieruchomości przy ulicy Sybiraków 45 -  w dniu 13 czerwca br.  w Nowym Targu została podpisana stosowna umowa dzierżawy. Gminę i Miasto  Nowy Targ reprezentował Burmistrz Miasta Nowy Targ  mgr Grzegorz Watycha oraz naczelnik  wydziału mgr inż. Paweł Maczek. W imieniu LOK umowę podpisali Prezes Organizacji Powiatowej LOK w Nowym Targu Michał Maciaszek oraz dyrektor Biura Małopolskiego ZW LOK Marek Stasiak.
 

umowa nowy targ 1To szczególny dowód uznania Burmistrza Miasta  i Rady Miasta Nowego Targu za zasługi Prezesa OP LOK Kol. Michała Maciaszka  i członków  LOK na rzecz rozbudowy strzelnicy oraz działania na rzecz patriotyczno-obywatelskiego wychowania młodzieży i popularyzacji sportu strzeleckiego. Odniesione  sukcesy sportowe młodzieży z Klubu Strzeleckiego „Szarotka Nowy Targ” oraz owocna  współpraca ze szkołami , uczelniami , wojskiem ,Policją, mediami  z dużej mierze przyczyniła się na rzecz podniesienia sprawności obronnej  społeczeństwa miasta i powiatu nowotarskiego. Organizacja nowotarska od wielu lat zalicza się do najbardziej aktywnych w strukturze  Małopolsko-Świętokrzyskiej  Organizacji Regionalnej LOK.

umowa nowy targ 2


W roku 2023 ZP LOK w Nowym Targu rozpoczął nowy etap w działalności szkoleniowo-obronnej. W ramach nawiązanych porozumień i umów m in. ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu i władzami Instytutu Nauk Społecznych, Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Organizacja Powiatowa w Nowym Targu podjęła olbrzymi wysiłek w postaci szkolenia wszystkich uczniów klas pierwszych ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Nowotarskiego a także studentów INS PPUZ w Nowym Targu, studiujących na kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

W ramach współpracy z uczelnią, Prezes ZP LOK w Nowym Targu  Michał Maciaszek oraz Prezes KS LOK "Szarotka" Wiesław Patlewicz zostali oficjalnie zaproszeni do pracy w radzie programowej kierunku bezpieczeństwo narodowe INS PPUZ w Nowym Targu. Dla większości uczniów szkół średnich i studentów, szkolenia strzeleckie przeprowadzone przez LOK w Nowym Targu były pierwszym w życiu kontaktem z bronią palną i sportem strzeleckim. Z inicjatywy dyrekcji kilku szkół podstawowych, przeszkolono również kilkanaście klas uczniów najstarszych roczników.

Nie sposób również pominąć doskonałej współpracy OP LOK w Nowym Targu z Urzędem Miasta Nowego Targu i WCR w Nowym Targu, której to efektem jest utworzenie i dotowanie pierwszej i jak na razie jedynej strzelnicy wirtualnej w Nowym Targu. Trwająca od wielu lat modernizacja strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu, umożliwiła w tym