Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

XLVII CENTRALNE ZAWODY STRZELECKIE KŻ LOK 2021

new logo lok
Łupków
2021-09-28

W dniach 24–26 września 2021 r. na strzelnicy Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie w Bieszczadach, w warunkach pięknej bieszczadzkiej pogody, odbyły się XLVII Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju o Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju.                               
Po raz drugi z rzędu organizatorem było Biuro Podkarpackiego  Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie, zgodnie z Planem Zamierzeń Działalności Programowej na 2021 r.  Zawody swoją obecnością zaszczycili, oprócz Prezesa LOK płk (r) Jerzego Salamuchy, nowy Sekretarz ZG LOK płk (r) Janusz Chwiejczak, Dyrektor Pionu Sportów Obronnych i Politechnicznych ppłk (r) Andrzej Zuba oraz Dyrektorzy Zarządów Wojewódzkich z Katowic ppłk (r) Ryszard Kasprzyk i Warszawy ppłk (r) Arkadiusz Kaniowski.
W dniu 25 września br. o godz. 8.30 ppłk (r) Wiesław Karpiuk Dyrektor Biura Podkarpackiego ZW LOK złożył meldunek Sekretarzowi ZG LOK płk (r) Januszowi Chwiejczakowi o gotowości do ich rozpoczęcia.
W tegorocznej rywalizacji wzięło udział 48 zawodników wchodzących w skład 16 drużyn reprezentujących poszczególne województwa, w tym jedna drużyna żeńska reprezentująca drugą drużynę Podkarpacia. Nad bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali sędziowie kl. I, II i III klasy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, będący pracownikami Biura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego: Janusz Szczepański, Arkadiusz Stanisławski, Edward Świątek, Piotr Wójciak, Ryszard Szewczyk oraz społecznicy Krzysztof Bykowski, Maciej Cieślak, Michał Jucha i Jan Stanisławski.
Uczestnicy zawodów rywalizowali tradycyjnie, zgodnie z regulaminem, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Rozegrano trójbój ogniowy w trzech konkurencjach: pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm, karabinek centralnego zapłonu kal. 7,62 x 39 do tarcz 23p i rzut granatem do celu.
Wśród konkurencji zespołowych rozegrano najbardziej emocjonujący i atrakcyjny dla obserwatorów pojedynek strzelecki. Jak co roku zastanawiano się, kto może dołączyć do rywalizacji o zwycięstwo pomiędzy Śląską Organizacją Wojewódzką i Podkarpacką Organizacją Wojewódzką. W tym roku poziom rywalizacji był wyrównany i do końca zakończenia pojedynków strzeleckich była niewiadomą który zespół zwycięży w klasyfikacji generalnej. Rzutem na taśmę zespół podkarpacia - I wygrał finał pojedynku z zespołem Śląska i zrównał się z nimi punktami klasyfikacyjnymi. Zgodnie z regulaminem zawodów KŻR LOK przy równej ilości punktów decydują punkty w konkurencji pistolet i tu zespół z podkarpacia - I był lepszy o jeden mały punkt i zwyciężył w klasyfikacji generalnej zespołowej.
Nadmienić też trzeba że drugi zespół z podkarpacia kobiet zajął w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce na 16 zespołów.
 

łupków2021 1


W rywalizacji trójboju ogniowego zwyciężył też zawodnik z podkarpacia - I.

W uroczystym zakończeniu zawodów wzięli udział: Prezes LOK płk (r) Jerzy Salamucha, sekretarz ZG LOK płk (r) Janusz Chwiejczak, Pani Anna Huk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  wraz z Radnym województwa Panem Adamem Drozdem, Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa Jacek Mróz, Prezes Podkarpackiego Związku Strzelectwa Sportowego, a jednocześnie Prezes Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Krzysztof Kawalec.

łupków2021 2

Na zakończenie zawodów Prezes LOK płk (r) Jerzy Salamucha przyjmuje meldunek od Dyrektora Biura Podkarpackiego ZW LOK
ppłk (r) Wiesława Karpiuka.

foto_kzr2


Zwycięzcami poszczególnych konkurencji zostali:
Pistolet centralnego zapłonu:
1. Piotr Mienkina z wynikiem 98 pkt. z Opolskiej Org. Woj.LOK.
2. Eliza Lipniarska  98 pkt. z Podkarpackiej Org.Woj. LOK – II.
3. Rafał Mierzwiński z Kujawsko-Pomorskiej Org. Woj. LOK.

łupków2021 3

Od lewej – Prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec, Piotr Mienkina , Eliza Lipniarska, Dyrektor Biura Podkarpackiego ZW 
ppłk (r) Wiesław Karpiuk i Rafał Mierzwiński.


Karabin centralnego zapłonu:
1. Patryk Czapracki z wynikiem 97 pkt. z Opolskiej Org. Woj. LOK.
2. Bogusław Jończak – 97 pkt. z Kujawsko-Pomorskiej Org. Woj. LOK.  
3. Piotr Warszakowski z Podkarpackiej Org. Woj. LOK – I.

łupków2021 4

Od lewej – Prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec, Dyrektor Biura Podkarpackiego ZW  ppłk (r) Wiesław Karpiuk, Patryk Czapracki, Bogusław Jończak i Piotr Warszakowski.

foto_kzr1

Dwubój strzelecki:
1. Bogusław Jończak – 193 pkt. z Kujawsko-Pomorskiej Org. Woj. LOK.
2. Piotr Warszakowski z wynikiem 191 pkt. z Podkarpackiego ZW LOK – I.
3. Piotr Mienkina – 190 pkt. z Opolskiej Org.Woj. LOK.

łupków2021 5

Od lewej – Prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec, Dyrektor Biura Podkarpackiego ZW  ppłk (r) Wiesław Karpiuk, Bogusław Jończak, Piotr Warszakowski, Piotr Mienkina i Prezes LOK płk rez. Jerzy Salamucha.

Rzut granatem:
1. Zbigniew Winiatorski z wynikiem 13 pkt. z Śląskiej Org. Woj. LOK,
2. Paweł Maciaszek  z 13 pkt. z Małopolskiej Org. Woj. LOK,
3 miejsce Tomasz Walaszczyk z wynikiem 12 pkt. z Podkarpackiej Org. Woj. LOK – I,

łupków2021 6

Od lewej – Dyrektor Biura Podkarpackiego ZW  ppłk (r) Wiesław Karpiuk,  Prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec, Zbigniew Winiatorski, Paweł Maciaszek i Tomasz Walaszczyk.

Klasyfikację indywidualną w trójboju ogniowym wygrał Piotr Warszakowski z wynikiem 199 pkt. z Podkarpackiej Org. Woj. LOK-I, 2 miejsce zajął Adam Kurczyński z wynikiem 197 pkt. z Opolskiej Org. Woj. LOK i 3 miejsce zajął Marcin Kurczyński z wynikiem 197 pkt z Śląskiej Org. Woj. LOK.

łupków2021 7

Od lewej – Dyrektor Biura Podkarpackiego ZW  ppłk (r) Wiesław Karpiuk,  Prezes LOK płk (r) Jerzy Salamucha, Piotr  Warszakowski, Adam Kurczyński, Marcin Kurczyński i Prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec
                         
Pojedynek strzelecki zespołowo wygrał zespół Podkarpackiej Org.Woj. LOK – I przed Śląską Org. Woj. LOK i 3 miejsce zajął zespół z Wielkopolskiej Org. Woj. LOK.

łupków2021 8

Zwycięskie zespoły w pojedynku strzeleckim gratulacje przyjmują od Pana Jacka Mroza Sekretarza Miasta Rzeszowa, Pani Anny Huk Wicemarszałek Woj. Podk. i Pana Adama Drozda Radnego Woj. Podk.

Klasyfikację generalną zespołową zawodów wygrał zespół z Podkarpackiej Org. Woj. LOK – I z wynikiem 55 pkt w Piotr Warszakowski, Tomasz Walaszczyk i Krzysztof Kochanek, drugie miejsce zajął  zespół z Śląskiej Org. Woj. LOK w składzie: Jerzy Miś, Marcin Kurczyński
i Zbigniew Winiatorski oraz trzecie miejsce zajął zespół Opolskiej Org. Woj. LOK w składzie:
Piotr Mienkina, Patryk Czapracki i Adam Kurczyński.

łupków2021 9

Sekretarz ZG LOK płk (r) Janusz Chwiejczak wręcza puchar fabryki broni z Radomia dla zwycięskiej drużyny w klasyfikacji generalnej a puchar odbiera Tomasz Walaszczyk z Podkarpackiej Org. Woj. LOK - I.
 

łupków2021 10

Prezes LOK płk rez. Jerzy Salamucha wręcza puchar zwycięskiej drużyny w klasyfikacji generalnej a puchar odbiera Piotr Warszakowski z Podkarpackiej Org. Woj. LOK - I.
 

łupków202111

Puchar Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiej wręcza Pani Anna Huk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego zwycięskiej drużyny z podkarpacia, a puchar odbiera Krzysztof Kochanek.
 

łupków2021 12

Srebrne medale wręcza Pan Adam Drozd Radny Województwa Podkarpackiego dla zespołu z Śląskiej Org. Woj. LOK.|
 

łupków2021 13

Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął zespół z Opolskiej Org. Woj. LOK od lewej : Dyrektor Biura Podk. ZW  ppłk rez. Wiesław Karpiuk,  Prezes LOK płk rez. Jerzy Salamucha, Adam Kurczyński, Patryk Czapracki, Piotr Mienkina,  Pani Anna Huk Wicemarszałek Woj. Podk. i Pan Adam Drozd Radny Woj. Podk.
 

łupków2021 14

Zwycięscy XLVII Centralnych zawodów KŻR LOK 2021 zespół z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK – I
Od lewej : Prezes LOK płk (r) Jerzy Salamucha, Prezes Podkarpackiej  OW Krzysztof Kawalec, Krzysztof Kochanek, Piotr Warszakowski, Tomasz Walaszczyk, Pani Anna Huk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Adam Drozd Radny Województwa Podkarpackiego, Sekretarz ZG LOK płk (r) Janusz Chwiejczak i Dyrektor Biura Podkarpackiego ZW ppłk (r). Wiesław Karpiuk.

foto_kzr3


Zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych i drużynowych uhonorowano  okolicznościowymi dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez: Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego,  Panią Ewę Leniart Wojewodę Podkarpackiego, Pana Konrada Fijołka Prezydenta Miasta Rzeszowa, Prezesa Podkarpackiego Związku Strzelectwa Sportowego Pana Krzysztofa Kawalca, Przedsiębiorstwa ochrony mienia SECURITY Sp. z o.o. Sponsora Bogdana Ulijasza oraz organizatorów zawodów.

foto_kzr5

 
Tekst i zdjęcia:
Janusz Szczepański