Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z OBRAD RADY KRAJOWEJ LOK

logo lok
Poznań
2021-12-19

Z OBRAD  RADY KRAJOWEJ  LOK
                    
W dniach 18–19 grudnia 2021 r. w Sali Konferencyjnej LOK w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1 zostało przeprowadzone doroczne  spotkanie  członków Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju. Oprócz członków RK w roboczym spotkaniu brali udział dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich  LOK oraz dyrektorzy Zarządów Wojewódzkich  LOK.

W trakcie obrad Rady Krajowej  poruszono wiele tematów związanych z problematyką funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Dominującym tematem były przedsięwzięcia dotyczące realizacji planów poszczególnych ogniw LOK w nowych trudnych warunkach ograniczenia przez COVID-19.

foto2

 

foto4


Prezes LOK Jerzy Salamucha,  dokonując oceny wyników pracy całej Ligi Obrony Kraju, stwierdził, że dzięki zaangażowaniu i otwarciu na innowacje nawet przy ograniczeniach COVID-19 należy rok 2021 zaliczyć do dobrych. Zrealizowaliśmy szereg zaplanowanych przedsięwzięć. Pomimo trudności udało nam się dokończyć rozpoczęte inwestycje związane z budową nowych obiektów takich jak:
– budowa budynku administracyjno-szkoleniowego w Żyrardowie,
– zakończenie i oddanie do eksploatacji bazy nurkowej  Machów w Tarnobrzegu.
        
Oprócz tego dokończony został remont min. przystani żeglarskiej w Szczecinie Dąbiu. Podjęliśmy także wiele nowych działań związanych z rozbudową stacji diagnostycznej w Siemiatyczach, budową strzelnicy w Warszawie, czy też remontem obiektów LOK Krakowie. Spory wysiłek dający pozytywne efekty wizerunkowe i ekonomiczne został skierowany na prowadzenie prac remontowych w ośrodku w Jastarni.
         
Z dużym zainteresowaniem członków Rady Krajowej LOK spotkało się wystąpienie w sprawie  planu budżetowego LOK na 2022 r. Plan ten zakłada dalsze zwiększenie wysiłku całego Stowarzyszenia w realizację założeń szkoleniowych oraz w wykorzystanie już dobrze funkcjonujących obiektów.
         
W dyskusji  najczęściej poruszanym  tematem  była problematyka współpracy z młodzieżą szkolną w celu kształtowania właściwych postaw proobronnych, jak też  fakt zmiany mentalności niektórych członków LOK z biernej na czynną.

foto3

 

foto5


Podczas  posiedzenia Rada Krajowa przyjęła  szereg uchwał  mających na celu  zapewnienie właściwej realizacji zamierzeń i planów na 2022 r.  Jedną z nich  jest Uchwała Rady Krajowej nadająca godność Członka  Honorowego  Ligi Obrony  Kraju.
      
Posiedzenie członków Rady Krajowej LOK zakończył Prezes Jerzy Salamucha, dziękując wszystkim członkom LOK za  pracę w trudnych warunkach oraz składając życzenia pomyślności w realizacji zadań w 2022 roku.

Janusz Chwiejczak