Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - EDWARD WŁODARCZYK

znicz pamięci
Skierniewice
2022-04-10
edward włodarczyk


Odszedł długoletni członek LPŻ i LOK,
Kronikarz kpt. inż. Edward Włodarczyk.

Kpt. inż. Edward Włodarczyk ur. 8.IX.1929 r. zm. 1.IV.2022 r. żył 92 lata, były Dyrektor Fabryki Urządzeń Odlewniczych „FUMOS” i również „POLFER” w Skierniewicach.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta w trzech kadencjach.
Długoletni członek LPŻ i LOK, członek Zarządu Powiatowego TPŻ i LOK w latach 1956-1981.
Na II Zjeździe Wojewódzkim LOK w Skierniewicach w 1981 r. został wybrany członkiem Prezydium ZW LOK. 21.XI.1984 r. został wpisany do Honorowej Księgi zasłużonych członków Wojewódzkiej Organizacji LOK w Skierniewicach.

III Zjazd Wojewódzki LOK w 1986 r. wybrał na członka Prezydium ZW LOK i na delegata na IX Krajowy Zjazd LOK. Na tym Zjeździe został wybrany na członka Głównej Komisji Rewizyjnej.
IV Zjazd Wojewódzki LOK w 1991 r. wybrał na członka Prezydium ZW LOK i na delegata na X Krajowy Zjazd LOK, na którym wybrany został na członka Głównej Komisji Rewizyjnej.
V Zjazd Wojewódzki LOK w 1996 r. kpt. inż. E. Włodarczyk został wybrany na Zastępcę Woj. Kom. Rewizyjnej i delegata XI Krajowy Zjazd LOK- wybrany Wiceprzewodniczącym Gł. Kom. Rewizyjnej.

W dniu 10.03.2001 na Mazowieckim Zjeździe Okręgowym został wybrany Wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Kronikarz dziejów Skierniewic wydał dzięki sponsorom i własnym środkom n.w pozycje:
1. „Od wsi Dęba do Zadębia” w 2006 r. – książkę poświęcił żonie Janinie, mówiła ona, że wieś Dęba zamieniła się w dzielnicę Skierniewic.
2. „Oby nasz krzyk nigdy nie ustał” w 2011 r. – od września
1939 r. – obozy jenieckie w Skierniewicach. Był członkiem Szarych Szeregów, Zastępcą drużynowego, członkiem grupy sabotażowej w okupowanych Skierniewicach wraz z kolegami rozwiesił wykonane tuszem mapy Polski z granicą na Odrze i Nysie. Na mapach był napis
„ES LEBE GROS SE POLEN”
3. „Z dziejów Żydów Skierniewickich” w 2012 r. – sponsorem tej pozycji był Krzysztof Jażdżyk – obecny Prezydent Skierniewic – wspierając finansowo jej wydanie.
4. „Skierniewice w dziejach wojennych państwa” – w 2014 r.
5. „Od tłoku pięściowego do przemysłu Skierniewickiego” – w 2017 r. otrzymałem od autora za wieloletnią współpracę w „FUMOS”.
6.„Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach” - w 2019 r. Przedmiotem badań były między innymi dzieje 26 Dywizji Piechoty i 18 Pułku Piechoty, który w 1939 r. walczył w składzie macierzystej 26 DP w Skierniewicach.
7. „Śladami Dziejów Samorządu Terytorialnego w Skierniewicach” – w 2020 r.
8. W współpracy z Anną Pokorą artystką wydał „Piórkiem i akwarelą” tekst E. Włodarczyk towarzyszyły prace malarki o mieście Skierniewice.

Wiosną 1944 r.  sformułował w mieście pierwszą drużynę harcerską dziewcząt – zastępy podziemnego harcerstwa by być łączniczkami i sanitariuszkami.

Odszedł kpt. Edward Włodarczyk Skierniewiczanin, Żołnierz Armii Krajowej. Inżynier, Kronikarz miasta. Oddany członek TPŻ i LOK, pełniący szereg funkcji w powiecie, województwie, Skierniewickim, Okręgowej Organizacji LOK, Głównej Komisji Rewizyjnej przy ZG LOK.   

Do końca swych dni nie rozstawał się z ukochanym narzędziem tj. maszyną do pisania.

W chwilach rozmowy podkreślał – „umrę w domu, w którym się wychowałem, w którym przeżyłem wojnę, w którym założyłem rodzinę, gdzie godzinami toczyły się rozmowy o moich Skierniewicach”. Był strażnikiem przeszłości, gromadził ze starannością zdjęcia, wycinki z prasy, notatki, historie miasta, z którym był związany całe życie. Żartował „Biedni, którym przyjdzie po mojej śmierci posprzątać ten bałagan”.

Pogrzeb odbył się w sobotę 9 kwietnia. Msza żałobna odprawiona została w Kościele Miłosierdzia Bożego na Zadębiu o godzinie 12.

Po mszy urna z prochami odprowadzona została na cmentarz św. Józefa w Skierniewicach do grobu rodzinnego.