Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - EUGENIUSZ KURZEJA SP9IIA

znicz pamięci
Siemianowice Śląskie
2022-01-20
Eugeniusz Kurzeja


SP9llA już nie nada,

12 stycznia br. po długiej chorobie zmarł Eugeniusz Kurzeja - wieloletni prezes działającego przy Domu Kultury
Chemik Klubu Łączności LOK SP9KJM. Był jedną z najbarwniejszych postaci siemianowickiego krótkofalarstwa
i dobrym organizatorem.

Od wczesnych lat 60. był związany z Klubem Łączności SP9KJM.

Na przestrzeni lat był animatorem wielu działań klubowych w zakresie sportów obronnych, rozwijał nowoczesne
techniki radiowe, a kierowany przez niego zespół zdobywał czołowe lokatyw zawodach LOK-owskich na poziomie
wojewódzkim i krajowym, m.in. radioorientacja sportowa, łowy na lisa", wielobój łączności.

W latach 80.  i 90. jako jeden z pierwszych w województwie zainicjował pracę klubową emisji SSTV (telewizja
amatorska wolnego analizowania, mająca charakter statyczny), a w pierwszych latach XXl wieku ATV, czyli
krótkofalarskiej, amatorskiej telewizji szybkiej.

Przez wiele lat wespół z innymi członkami LOK-owskiego Klubu Łączności angażował się w imprezy plenerowe
organizowane na Rynku Bytkowskim, zimowe ferie i letnie półkolonie dla dzieci w Domu Kultury Chemik",
prezentując pracę na radiostacji, organizując zawody strzeleckie z broni wiatrówkowej, czy też zawody radiopelengacji
tj. łowy na lisa" - z tego też może być szerzej kojarzony młodszej i starszej społeczności Siemianowic Sląskich.

Cześć Jego Pamięci!