Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - JAN MARCZAK

znicz pamięci
Warszawa
2022-03-24
jan marczak

 

W dniu 21 marca 2022 roku
w wieku 98 lat  zmarł
nestor polskiego modelarstwa

Ś.P.
JAN MARCZAK

Całe swoje życie zawodowe poświęcił politechnicznemu wychowaniu młodzieży  poprzez modelarstwo. W latach
1953-1985 pełnił funkcję kierownika Wydziału  Modelarstwa w Lidze Przyjaciół Żołnierza  i Lidze Obrony Kraju.

W 1955 r. był współzałożycielem miesięcznika „Modelarz”. W latach 1963-1966 pełnił funkcję  wiceprezydenta Międzynarodowego
Związku Modelarzy Okrętowych NAVIGA. Był także wieloletnim  sekretarzem Centralnej Komisji Modelarstwa. Autor licznych książek
i publikacji o tematyce modelarskiej. Długoletni redaktor miesięcznika „Modelarz”. Laureat „Błękitnych Skrzydeł”. Wyróżniony wieloma
odznaczeniami państwowymi, resortowymi i Ligi Obrony Kraju.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 4 kwietnia o godz. 12.00  w kościele Św. Anny w Wilanowie.


Rodzinie składamy wyrazy
głębokiego współczucia

Zarząd Główny LOK
Centralna Komisja Modelarstwa
Zespół Redakcyjny „Modelarza”