Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - JERZY JÓZEF TYSZKO

znicz pamięci
Węgorzewo
2022-10-25

 

JERZY TYSZKO


W dniu 21.10.2022r. odszedł nasz Kolega i Przyjaciel długoletni członek LPŻ i LOK Jerzy Józef Tyszko

Pan Jerzy Józef Tyszko urodził się w 1935 r. w Warszawie. Swoje życie związał jednak z regionem warmińsko-mazurskim tj. z  Węgorzewem, gdzie  stawiał pierwsze kroki w pracy pełniąc funkcję wychowawcy w internacie szkoły zawodowej. Wielką pasją młodego wówczas człowieka było zaangażowanie się w działalność społeczną.

Latem 1952 r. skupiwszy wokół siebie zapaleńców takich jak on, powołał do życia i działalności Klub Morski, początkowo w strukturach Ligi Morskiej, później Ligi Przyjaciół Żołnierza, następnie LOK. Został też jego pierwszym kierownikiem, a jednocześnie instruktorem i szkoleniowcem. Organizował pierwsze kursy, uczył żeglarstwa. Tym samym przygotowywał młode kadry do służby w Marynarce Wojennej oraz do gospodarki narodowej.
Kiedy nadszedł czas został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Marynarce Wojennej, w  której pozostał do 1992 r. jako żołnierz zawodowy.

Będąc na wybrzeżu cały czas był oddany i związany z Klubem Morskim. Odwiedzał Klub, brał udział w każdej ważniejszej uroczystości. Niósł pomoc, służył doświadczeniem i radą.
Od 70 lat nieprzerwanie był czynnym członkiem Klubu Morskiego w Węgorzewie a od marca 2007r.  Komandorem Klubu, członkiem Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie oraz delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów LOK.

Swoją pożyteczną działalnością przysparzał miastu Węgorzewo chwały, promował walory turystyczne regionu oraz był organizatorem wielu imprez o znaczeniu krajowym. W 1997 r. Jerzy Józef Tyszko otrzymał Honorowe Obywatelstwo Węgorzewa.  

Pan Jerzy Tyszko współredagował również miesięcznik „Żagle”, w którym sporo miejsca poświęcał regionowi Warmii i Mazur. Ponadto był zasłużonym działaczem  PZŻ, jego pasją było malarstwo i grafika, rysunki i rzeźby, wszystko w tematyce marynistycznej. Posiadał liczne odznaczenia m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Zasługi dla ZHP, Złotą odznakę LOK i wiele innych.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się dnia 26.10.2022r. o godz. 14 w kościele P.W. Dobrego Pasterza w Węgorzewie, po czym nastąpi odprowadzenie z kościoła na Cmentarz w Węgorzewie.

Łączymy się w żałobie i smutku oraz składamy najszczersze kondolencje Rodzinie
i Bliskim.