Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - WŁODZIMIERZ MANDZIUK

znicz pamięci
Warszawa
2022-10-20
włodzimierz mandziuk


Pan płk (r) Włodzimierz Mandziuk w latach 1999-2016 był Dyrektorem Biura ZW LOK w Kielcach. Swoje obowiązki służbowe wykonywał dobrze. Był sprawnym organizatorem szczególnie w dziedzinie działalności społecznej na szczeblu wojewódzkim, a także rejonowym i klubowym. Był człowiekiem kontaktowym, lubianym i docenianym w środowisku lokalnym, a także wśród żołnierzy macierzystej brygady łączności w Kielcach.

Jego pasją oprócz pomagania ludziom, przyjaciołom było myślistwo, którym zajmował się zarówno w czasie służby wojskowej jak i w LOK. Wspominam Go jako człowieka o pogodnym usposobienia, niosącego pomoc innym, ufającego kolegom i przyjaciołom, co nie zawsze było dla Niego korzystne. Był człowiekiem uczynnym, dobrym, który dobro innych stawiał nad swoim.

W dniu 7 października 2022r.w ostatnim pożegnaniu oprócz rodziny i przyjaciół uczestniczyli urzędujący Prezes LOK Pan płk (r) Jerzy Salamucha, , Dyr.BZW LOK w Kielcach Edward Wacnik oraz kreślący te słowa Honorowy Prezes LOK płk (r) Grzegorz Jarząbek

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

klepsydra w mandziuk