Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

ZNICZ PAMIĘCI - LEON GINALSKI

znicz pamięci
Nałęczów
2023-01-02
leon ginalski


27 grudnia 2022 r. w wieku 90 lat
odszedł na Wieczną Wartę
 
płk w st. spocz. Leon Ginalski

Honorowy Członek Ligi Obrony Kraju, Honorowy Prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Lublinie im. gen. Tadeusza Kościuszki, wieloletni członek Zarządu Głównego i Komisji ds. Oficerów Rezerwy, założyciel w 1960 r. Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie, w którym przez 50 lat pełnił funkcję prezesa. Współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa i Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nałęczowie i Naczelnikiem Miasta i Gminy Nałęczów; prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie.

W szkole podstawowej należał do 24 Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Krośnie pełniąc w niej m.in. funkcje zastępowego, przybocznego a następnie drużynowego. Na letnich obozach zdobył 20 sprawności harcerskich.
W krośnieńskim Gimnazjum należał do Ligi Lotniczej gdzie ukończył kurs lotniczy. W Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie był członkiem szkolnego koła ZMP kontynuując działalność w Lidze Lotniczej.
Stopień magistra filologii rosyjskiej zdobył na Wydziale Humanistyczno - Filologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Po ukończeniu studiów 1954 r. został skierowany do pracy w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Tu rozpoczęła się Jego szeroka działalność społeczna w różnych organizacjach. Był przewodniczącym Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie, członkiem Zarządu Powiatowego ZNP w Puławach. W 1956 r. obejmuje stanowisko instruktora-metodyka w Powiatowym Ośrodku Metodycznym Kadr Oświatowych  Puławach.  W l. 1962-1972 jest lektorem języka rosyjskiego na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1971 r. Lubelskie Kuratorium Oświaty powierza mu stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nałęczowie, a w dwa lata później zostaje powiatowym Inspektorem Szkolnym w Puławach.

Po reformie administracyjnej w 1976 r. zostaje powołany na stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Nałęczów.
Przechodząc na „zasłużoną” emeryturę w 1989 r. pozostawił po sobie wiele zrealizowanych inwestycji m.in.:
- przeprowadzoną gazyfikację miasta Nałęczów,
- boisko sportowe dla młodzieży,
- przedszkole na 150 miejsc,
- 2 linie kanalizacyjne,
- internat na 150 miejsc dla Liceum,
- nową przychodnię zdrowia,
- osiedle mieszkaniowe dla 56. Rodzin,
- 7 nowych bloków Nałęczowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- kilkadziesiąt kilometrów asfaltowych dróg.

W tym czasie (1978-1990) był organizatorem Międzynarodowych Turniejów Szachowych w Nałęczowie, angażuje się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej przez 35 lat będąc jej miejsko-gminnym prezesem, a następnie prezesem honorowym tej organizacji. Przez 50. lat był członkiem-założycielem reaktywowanego Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Od 22 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, ale przede wszystkim był pasjonatem działalności patriotyczno-obronnej w Lidze Obrony Kraju. W ciągu swojej 50-letniej działalności na funkcji prezesa Klubu Oficerów – dziś Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie był wielokrotnie wybierany do władz centralnych i wojewódzkich organizacji. Przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, najwyższych odznaczeń Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji, Ligi Obrony Kraju, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenia Weteranów i Rezerwistów WP i wielu innych organizacji. Działalności społecznej – obok pracy zawodowej i obowiązkom rodzinnym - poświęcił wszystkie swoje młodzieńcze i dorosłe lata.


płk rez. Jerzy Salamucha
Prezes Ligi Obrony Kraju

płk w st. spocz. Grzegorz Jarząbek
Honorowy Prezes Ligi Obrony Kraju

Stanisław Jan Dąbrowski
Honorowy Prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
im. gen. Tadeusza Kościuszki