Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Konin
adres ośrodka
Zofii Urbanowskiej 16
Konin (62-500)

BIURO OŚRODKA CZYNNE

poniedziałek -piątek

w godz. od 09:00 do 17:00

sobota : 9:00 -14:00

w miesiącu grudniu

(2 soboty)

02.12.2023, 09.12.2023r.,

 

 

Jak dojechać?
Kurs na instruktora nauki jazdy w OSK Konin

Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B.

Instruktorem nauki jazdy kat. B może być osoba, która:

1. posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 2 lat;

2. posiada ważne orzeczenie lekarskie ;

3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena