Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Szkolenia okresowe w OSK Nysa

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godz. szkolenia oraz prowadzone jest metodą e-learningową z wykorzystaniem komputerów znajdujących się w ośrodku. Terminy kursu ustalane są w sposób indywidualny. 

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena