Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSK Tarnobrzeg

Kwalifikacja Wstępna Pełna - 280 h

  • 260 godz zajęć teoretycznych,
  • 20 godzin zajęć praktycznych)

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 h.

  • 130 godz zajęć teoretycznych,
  • 10 godzin zajęć praktycznych

Kwalifikacja Uzupełniająca Pełna - 70h

  • 65 godz zajęć teoretycznych,
  • 5 godzin zajęć praktycznych

Kwalifikacja Uzupełniająca Przyspieszona - 35h

  • 32,5 godz zajęć teoretycznych,
  • 2,5 godzin zajęć praktycznych