Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
BAZA WIEDZY

Badania psychologiczne po utracie prawa jazdy

Badania psycholoficzne

Uzyskanie 24 pkt karnych, jazda po alkoholu, przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h, a także inne poważne wykroczenia drogowe skutkują odebraniem prawa jazdy kat. B. Aby odzyskać dokument część kierowców zobowiązana jest poddać się badaniom psychologicznym.

 Na testy psychologiczne po utracie prawa jazdy zwykle kierowane są osoby, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Do przejścia psychotestów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2013 r., zmuszeni są także kierowcy, którzy przekroczyli limit punktów karnych. Podlegają im również osoby, którym cofnięto uprawniania z uwagi na zły stan zdrowia lub udział w poważnym wypadku drogowym.

 Osoby ubiegające się o odzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami powinny odbyć badania w poradni, w której pracują specjaliści, posiadający specjalizację z psychologii transportu. Po uzyskaniu przez badanego pozytywnego wyniku psycholog wyda orzeczenie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdami. Jeśli wynik będzie negatywny można się do niego odwołać. Wystarczy w ciągu 14 dni w gabinecie, w którym były wykonane testy psychologiczne złożyć pismo skierowane do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Na jego podstawie badania zostaną powtórzone w pracowni tego ośrodka. Należy jednak pamiętać o tym, że ich wynik jest już ostateczny i co najwyżej można zakwestionować go na drodze sądowej.

Badania psychologiczne składają się z trzech części. Pierwsza z nich obejmuje wywiad z zakresu cech osobowości i temperamentu, który psycholog przeprowadza z kierowcą. Druga ma na celu ocenę zdolności intelektualnych badanego. W trakcie ostatniej części psychotestów, które przeprowadzane są na specjalnym urządzeniu, przeprowadzany jest test podzielności i przerzutności uwagi oraz podejmowania decyzji pod presją czasu. Całkowity czas trwania badań psychotechnicznych to około 1,5 godziny.