Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
BAZA WIEDZY

Jak wybrać dobrego instruktora na kursie nauki jazdy?

instruktor

Wybór instruktora nauki jazdy ma wpływ nie tylko na wynik egzaminu, ale także zdobycie przez kandydata na kierowcę umiejętności, które pozwolą mu bezpiecznie prowadzić auto już po uzyskaniu prawa jazdy. Dobry, cierpliwy nauczyciel może także oszczędzić kursantowi niepotrzebnego stresu.

 Jak znaleźć dobrego instruktora nauki jazdy? Najłatwiej jest zapytać o niego rodzinę lub znajomych, którym można zaufać. Opinii o nauczycielach warto także poszukać w sieci, trzeba jednak podchodzić do nich z pewnym dystansem, ponieważ nie wszystkie komentarze muszą być obiektywne. Dobrze jest też posprawdzać w sieci rankingi zdawalności egzaminów w poszczególnych szkołach nauki jazdy.

O tym, czy dany instruktor jest odpowiedni dla kursanta, nie warto decydować jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Najlepiej widać to dopiero po kilku godzinach jazd. Jeśli początkujący kierowca nie będzie dobrze czuł się w samochodzie pod okiem konkretnego nauczyciela, najlepiej jest go zmienić. Tym, bardziej, że to właśnie instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminu wewnętrznego. Chęć odbywania zajęć z innym nauczycielem wystarczy zgłosić kierownikowi ośrodka nauki jazdy. Jeśli i to nie pomoże, kursant, na własny wniosek, może zmienić szkołę.

Dobry instruktor nauki jazdy powinien być przede wszystkim cierpliwy i komunikatywny. Krzyki i nerwowa atmosfera w samochodzie nie sprzyjają przyswajaniu nowych umiejętności. Z pewnością nie pomogą także w koncentracji. Dobrze, jeśli podczas jazd nauczyciel zwraca uwagę na błędy popełnione przez kursanta i instruuje go, jak poprawnie zachować się, aby zdać egzamin na prawo jazdy. Dlatego nie należy złościć się, jeżeli jest nazbyt wymagający. Do oblania wystarczy kilka małych błędów lub jedno poważne przewinienie. Dobrze też, gdy instruktor jest punktualny. Obcięcie każdej lekcji nawet o 5 minut powoduje, że zajęcia praktyczne z 30 godzin skracają się do 27,5 godziny.