Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
BAZA WIEDZY

Szkolenia okresowe dla zawodowych kierowców

Zawodowy Kierowca

Kierowcy zawodowi są zobowiązani do przechodzenia co pięć lat badań psychologicznych i lekarskich oraz szkoleń okresowych. Kursy te trwają 35 godzin i umożliwią przedłużenie ważności uprawnień do wykonywania zawodu.

Obowiązkowi odbywania szkoleń okresowych podlegają kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych. Na kursy należy uczęszczać co pięć lat, zgodnie z datą w prawie jazdy. Można znaleźć ją na odwrocie dokumentu – jest poprzedzona kodem „95”. Jest ona zawsze aktualna, ponieważ po odbyciu kursów oraz pozytywnym przejściu badań psychologicznych i lekarskich, pracownik jest zobowiązany do wymiany dokumentu. Dzięki temu zawodowi kierowcy nie muszą mieć już ze sobą zaświadczeń o posiadaniu aktualnych uprawnień.

Do udziału w szkoleniu okresowym dopuszczeni mogą zostać kierowcy zatrudnieni w firmach transportowych, mających swoją siedzibę na terenie RP, osoby przebywające z uwagi na więzi osobiste lub zawodowe minimum 185 dni w roku w Polsce, oraz studenci, którzy studiują w naszym kraju co najmniej 6 miesięcy i mogą przedstawić stosowne zaświadczenie.

Kurs doszkalający składa się z dwóch modułów zajęć teoretycznych. Szkolenie podstawowe, które obejmuje trzy 7-godzinne segmenty, dotyczy między innymi zmian w przepisach, racjonalnej jazdy oraz bezpieczeństwa. Drugi moduł trwa 14 godzin i rozbity jest na dwie części, związane z konkretną specjalizacją kierowcy, np. przewóz drogowy drewna, międzynarodowy przewóz drogowy czy nienormatywne przewozy drogowe. Uczestnictwo w kursie okresowym zostanie potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej. Przy wymianie prawa jazdy należy złożyć ten dokument w urzędzie miasta lub gminy wraz z orzeczeniem lekarskim, wynikiem badań psychologicznych, zdjęciem i stosowną opłatą.

Pracodawca nie ma obowiązku finansowania szkoleń okresowych. Dlatego część kierowców zawodowych musi pokrywać ich koszt z własnej kieszeni lub ubiegać się o dofinansowanie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy albo funduszy unijnych, przyznawanych w ramach programu „Kapitał Ludzki”.