Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
BAZA WIEDZY

Zmiany w badaniach lekarskich dla kierowców

Badanie lekarskie

Zmiany w badaniach lekarskich dla kierowców dotyczą zwłaszcza praw jazdy kategorii A, A1 oraz A2. Od 31 grudnia 2015 r. każdy, kto będzie ubiegał się o uprawnienia na kierowanie pojazdami tych kategorii, będzie musiał uzyskać pozytywny wynik w badaniu sprawdzającym prawidłowe widzenie stereoskopowe.

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie 31 grudnia 2015 r., prawo jazdy kategorii A, A1 i A2 mogą otrzymać jedynie osoby, które cechuje prawidłowe widzenie stereoskopowe. Warunek ten dotyczy zarówno osób dopiero uczestniczących w kursie nauki jazdy, jak i kierowców przechodzących badania kontrolne. Niekorzystny wynik badania nie wyklucza możliwości otrzymania prawa jazdy kategorii B, AM, B1, B+E oraz T. Osoby ze stwierdzoną jednoocznością lub widzeniem zdwojonym mogą pod pewnymi warunkami otrzymać orzeczenie lekarskie o zdolności do kierowania tymi pojazdami. Należy pamiętać także o tym, że zawodowi kierowcy dodatkowo są zobligowani do okresowego poddawania się badaniom psychologicznym. Kierujący z prawem jazdy kategorii C i D są także zobowiązani do uczestniczenia raz na pięć lat w szkoleniach okresowych. Termin ważności kwalifikacji określony jest w prawie jazdy kodem 95.

Widzenie stereoskopowe pozwala kierowcy na prawidłową ocenę odległości od różnych przedmiotów znajdujących się na drodze. 2% ludzkiej populacji nie ma tej zdolności. Problemy z tego typu postrzeganiem dotyczą głównie osób jednoocznych oraz tych dotkniętych zezem. Badanie poprawności widzenia stereoskopowego polegają na poddaniu pacjenta szeregowi testów, przeprowadzanych z wykorzystaniem tablic. Może ono zostać także wykonane na synoptoforze. W urządzenie wkłada się kolejno obrazki, na które pacjent spogląda jednym lub obojgiem oczu, a następnie bada się obiektywny kąt zeza.

W przypadku, jeśli wynik badania uniemożliwi kierowcy otrzymanie prawa jazdy, można się od niego odwołać. W tym celu należy w ciągu 14 dni od badania, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Werdykt lekarzy wyższej instancji jest ostateczny.