Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Regulamin Współzawodnictwa Zarządów Wojewódzkich LOK

regulamin wpolzawodnictwa1regulamin wpolzawodnictwa2regulamin wpolzawodnictwa3regulamin wpolzawodnictwa4regulamin wpolzawodnictwa5regulamin wpolzawodnictwa6regulamin wpolzawodnictwa7regulamin wpolzawodnictwa8regulamin wpolzawodnictwa9regulamin wpolzawodnictwa10regulamin wpolzawodnictwa11regulamin wpolzawodnictwa12