Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Kraków
adres
Pomorska 2 parter
Kraków (30-039)
Biuro czynne w godzinach 8.00-15:00. Załatwianie interesantów 9.00-13.00.
Jak dojechać?

O Nas

Małopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, jest  organizacją proobronną oraz sportową (uprawiamy głównie sporty strzeleckie - 97% naszych Członkow) działającą na terenie 17 powiatów województwa małopolskiego.

(Strukturę  wojewódzką tworzy  14 organizacji szczebla powiatowego oraz jedna miejska (Kraków Nowa Huta).   W ww. organizacjach  funkcjonują  koła i kluby.

 Małopolska Organizacja Wojewódzka  liczy 4 333 osoby, skupione w  153 kołach i klubach: szkolnych, strzeleckich, Żołnierzy Rezerwy, modelarskich, łączności, płetwonurków, sportów obronnych oraz w klubie żeglarskim w Chrzanowie  (Stan na  dzień: 31.12. 2021 r.)

W  2021 roku realizowano Program działania Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na lata 2021-2026 przyjęty podczas Wojewódzkiego  Zjazdu Delegatów Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w maju 2021 r.

  Był to wyczerpujący  rok zjazdowy  - przeprowadzono Wojewódzki Zjazd Delegatów LOK oraz nasi delegaci z organizacji wojewódzkiej LOK  udział wzięli   w dwóch zjazdach krajowych LOK i PZSS  (czerwiec, wrzesień) oraz wojewódzkim zjeździe delegatów MZSS   w Krakowie 11.09. 2021r.

17  delegatów uczestniczyło  w XVI KZD LOK, z czego trzech zostało wybranych do Rady Krajowej LOK (Maciejasz, Stasiak, Jagos), a dwóch do Zarządu Głównego LOK (Maciejasz, Stasiak) i do GKR LOK (Kol. Słaby). Siedmiu  naszych członków  uczestniczyło  w WZD PZSS (Kol: Gniecki, Madej, Ożóg, Polaszczyk, Sioda, Solich, Stasiak),  z czego dwóch zostało wybranych do Zarządu PZSS (Kol.: Stasiak, Madej) i jeden do Komisji Rewizyjnej PZSS (Kol. Gniecki). Dnia 11 września odbyło się także WZD MZSS , w wyniku wyborów do Zarządu  weszło 5 naszych członków (Kol.: Stasiak, Madej, Ożóg, Polaszczyk, Suski).    Przeprowadziliśmy  w 2021 r. w Tarnowie: II rundę Pucharu Polski OPEN (zleconą przez PZSS),  jedne ogólnopolskie mistrzostwa LOK w strzelectwie sportowym młodzików,  juniorów i seniorów (ok. 700 osobostartów), w których zdobyliśmy I MIEJSCE w klasyfikacji województw oraz I i II w klasyfikacji klubowej. Kluby strzeleckie LOK reprezentujących Małopolską Organizację Wojewódzką uczestniczyły w  zawodach rangi Mistrzostw Polski   PZSS. Do największych sukcesów należały dwa złote medale Wiktora Sajdaka (TKS LOK) w Finale OOM w Bydgoszczy oraz  dwa złote medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Weroniki  Bykowskiej (TKS LOK) i brązowy Marceliny Macher z KS ZO LOK.   Nasi strzelcy i członkowie KŻR – LOK reprezentowali nas w     ogólnopolskich zawodach LOK zdobywając  zespołowo VIII miejsce oraz II miejsce w klasyfikacji indywidualnej (rzut granatem). Jako nieliczni w LOK przeprowadziliśmy obóz szkoleniowo-sportowy dla 39 młodych uczestników w m.  Książ Wielki (OP LOK Krowodrza ) oraz wiele zadań realizowanych przez OP (M) LOK  przy wsparciu starostw powiatowych, miast i gmin. Komponent LOK 201 uczestniczył w 1 szkoleniu z zakresu medycyny pola walki oraz w ćwiczeniu taktycznym pk. DRAGON 21    na kierunku ORZYSZ.

Rada Krajowa LOK za wybitne zasługi uhonorowała godnością Honorowego Członka LOK:    Józefa Fiuta, Alfreda Kujawę, Stanisława Żółtka, Andrzeja Dańków, Leszka Lacha, Andrzeja Jabłońskiego, Krzysztofa Gozdeckiego, Jerzego Krygiera   Ogółem: w latach 2020-2021 Rada Krajowa LOK  uhonorowała: 8 członków, tym zaszczytnym wyróżnieniem.  

Mamy 16 profesjonalnych klubów strzeleckich liczących 1890 strzelców, z tego 12 klubów zrzeszonych jest  w MZSS. Część z nich posiada licencje klubowe PZSS. Najaktywniejsze wśród nich    we  współzawodnictwie sportowym  dzieci młodzieży prowadzonym przez  Ministerstwo Sportu  są kluby: TKS LOK  Tarnów, KZ ZO LOK Krakow Krowodrza, HTS LOK Krakow Nowa Huta, SZAROTKA LOK  Nowy Targ. 

Klub SQUAD  Kraków Krowodrza uprawia strzelectwo dynamiczne, wg reguł IPSC.

Organizujemy szkolenia (w tym na uprawnienia - prowadzącego strzelanie)

Posiadamy strzelnice  kulowew:  Krakowie przy ulicy Jeżynowej, Bochni, Gorlicach, Nowym Targu, Nowym Sączu, Pogorzycach k. Chrzanowa, Bukownie k. Olkusza, Suchej Beskidzkiej i w Miechowie.

Posiadamy na terenie województwa  profesjonalnie wyposażone  pomieszczenia do strzelania    z karabinów i pistoletow pneumatycznych. 

Posiadamy Komponent LOK  nr 201 (30 Ochotników) do wspólpracy z JW Sił Zbrojnych -         od 2017 roku.

Kultywujemy i popularyzujemy tradycje narodowe i oręża polskiego oraz sprawujemy opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Środki pozyskane ze szkoleń, dotacji,  odpisu z 1% od podatku dochodowego - przeznaczamy na działalność statutową dla dzieci i młodzieży.