Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Zawody Strzeleckie Koła "VIS" LOK Szczecin

Na linii ognia
Strzelnica Wojskowa Podjuchy
2019-10-05

W dniu 05.10.2019 r. o godz. 09.00 na strzelnicy wojskowej 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. I. Prądzyńskiego w Podjuchach przy ul. Smoczej, koło strzeleckie "VIS" LOK Szczecin zorganizowało kolejne zawody strzeleckie w kategorii karabinu sportowego KBKS. W ogólnej rywalizacji kobiet i mężczyzn I miejsce zajął Piotr Tobjański - 95 pkt. II miejsce Artur Kuligowski - 94 pkt. i III miejsce Sebastjan Grajzer - 90 pkt. Po rywalizacji sportowej członkowie koła mieli możliwość poza konkursem strzelania z pistoletu maszynowego PPSz wz.41 kaliber 7,62 czyli popularnej pepeszy, która była na podstawowym wyposażeniu armii radzieckiej i LWP podczas II wojny światowej.