Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZR Warszawa
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-76-26
8:00 - 15:00
Jak dojechać?

Eliminacje do Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR

Wstępny termin zawodów eliminacyjnych Klubów Żołnierzy Rezerwy ustalony został na 21 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 w Warce.

Podczas posiedzenia Zarządu MOW Dyrektor Biura zaproponował aby: - osoby z MOW LOK uczestniczące w zawodach – rundach wojewódzkich NIE WNOSIŁY opłaty za tzw. „STARTOWE”

- koszty przejazdu na zawody osoby (zespołu) biorącej-ego udział w zawodach zrefundował macierzysty klub MOW LOK.
- koszty zużycia amunicji, broń, tarcze i nagrody zabezpiecza BMZW LOK.
- koszty zabezpieczenia logistycznego (w tym catering) zabezpiecza klub na terenie, którego odbywają się zawody (w tym roku KŻR w Warce).

Po eliminacjach dokonamy ustaleń w zakresie wyłonienia 4. osobowego zespołu, który będzie reprezentował barwy Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK na Centralnych zawodach w Łupkowie.
Reprezentacja wojewódzka w trakcie treningów i przygotowań otrzyma nieodpłatnie (koszty poniesie BMZW LOK) sprzęt i amunicję niezbędną do utrzymania wysokiej formy strzeleckiej.

 

reg_kzr_lok_sezon 2021_1reg_kzr_lok_sezon 2021_2reg_kzr_lok_sezon 2021_3reg_kzr_lok_sezon 2021_4reg_kzr_lok_sezon 2021_5reg_kzr_lok_sezon 2021_6reg_kzr_lok_sezon 2021_7reg_kzr_lok_sezon 2021_8