Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Warszawa
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-76-26
8:00 - 15:00
Jak dojechać?

Władze MOW LOK 2021 - 2025

WŁADZE MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU
NA LATA 2021-2025
08.05.2021 Żyrardów

SKŁAD ZARZĄDU
MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU


1. Paweł Ślepowroński - Prezes MOW LOK
2. Mariusz Kowalczyk - Wiceprezes MOW LOK
3. Andrzej Lemański - Wiceprezes MOW LOK
4. Jarosław Walczak - Sekretarz MOW LOK
5. Izabela Wiśniewska - Skarbnik MOW LOK
6. Patryk Majewski - Członek MOW LOK
7. Tadeusz Orłowski - Członek MOW LOK
8. Honoriusza Siarkowskiego  - Członek MOW LOK
9. Krzysztofa Skibińskiego  - Członek MOW LOK
10. Adriana Tymińskiego - Członek MOW LOK

SKŁAD PREZYDIUM
MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU


1. Paweł Ślepowroński - Prezes MOW LOK
2. Mariusz Kowalczuk - Wiceprezes MOW LOK
3. Andrzej Lemański - Wiceprezes MOW LOK
4. Jarosław Walczak - Sekretarz MOW LOK
5. Izabela Wiśniewska - Skarbnik MOW LOK

KOMISJA
MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
LIGI OBRONY KRAJU

1. Włodzimierz Karczewski -
Przewodniczący
2. Robert Rogucki - Wiceprzewodniczący
3. Artur Kubiak - Sekretarz
4. Jerzy Łupiński - Członek
5. Michał Rajchel - Członek

Mazowiecka Organizacja Wojewódzka na IV Zjeździe Delegatów
wybrała przedstawicieli (delegatów)
na XVI Krajowy Zjazd LOK:


1. Janusz Chwiejczak
2. Włodzimierz Karczewski
3. Dariusz Komorniczak

4. Mariusz Kowalczyk
5. Patryk Majewski
6. Eliza Rzędarska

7. Honoriusz Siarkowski
8. Paweł Ślepowroński
9. Jarosław Walczak
10. Izabela Wiśniewska


***

WŁADZE MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU
NA LATA 2016-2020
10.04.2016 r. Warszawa

SKŁAD MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU


1. Paweł ŚLEPOWROŃSKI - Prezes MOW LOK - Płock
2. Andrzej MADEJSKI - Wiceprezes MOW LOK - Żyrardów
3. Andrzej LEMAŃSKI - Wiceprezes MOW LOK - Żyrardów
4. Tomasz CIECIERSKI - Wiceprezes MOW LOK - Płock
5. Ryszar RAK - Sekretarz Zarządu MOW LOK - Warszawa Ochota-Śródmieście
6. Norbert MICHAŁOWSKI - Skarbnik Zarządu - MOW LOK - Żyrardów
7. Tadeusz ORŁOWSKI - Członek Zarządu MOW LOK - Warka
8. Aleksander LEŚNIEWSKI - Członek Zarządu MOW LOK - Ciechanów
9. Dariusz FLROKOWSKI - Członek Zarządu MOW LOK - Warszawa Mokotów

SKŁAD MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ LIGI OBRONY KRAJU


1. Włodzimierz KARCZEWSKI - Przewodniczący MWKR LOK - Warszawa Mokotów
2. Honoriusz SIARKOWSKI - Wiceprzewodniczący MWKR LOK - Płock
3. Hubert MIKA - Sekretarz MWKR LOK - Warszawa Ochota-Śródmieście